Inscripció al Taller d’Escacs al Casal Cultural

Les dades facilitades en aquest formulari es faran servir exclusivament per gestionar la inscripció del menor

Es pot assistir dues sessions de prova sense compromís.
En cas de continuar interessat és requisit imprescindible formalitzar alta com a soci de la Penya d’Escacs Mollet.

DURADA: 15 DE SETEMBRE DE 2023 A 28 DE JUNY DE 2024
HORARI: Divendres de 18:00 a 19:00 h
PREU: Gratuït per al socis de la Penya d’Escacs Mollet.

    - - - - - - - - - - DADES DEL MENOR - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - - DADES FAMILIARS - - - - - - - - - -